درباره من

ایننجانب مهرزاد خیراندیش سوابق علمی و کاری خود را جهت شناسایی بازدیدکنندگان به شرح زیر اعلام می نمایم

سوابق علمی:

دکترای تخصصی تغذیه و فیزیولوژی تخصصی ورزش کودکان و بزرگسالان 

ارائه چندین مقاله علمی پژوهشی در همایش های علمی 

سوابق کاری:

 مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدرس دانشگاه گیلان 

مدرس دانشگاه های آزاد واحد سما

مشاور تخصصی تغذیه و فعالیت های تخصصی ورزش در کلینیک های پزشکی